ARTICLES

การเตรียมไฟล์งานก่อนส่งพิมพ์ โดยใช้โปรแกรม Illustrator

Credit: www.itjoin.com

ในการทำงานด้านกราฟฟิค สำหรับสิ่งพิมพ์นั้น ผู้ที่สร้างผลงานกราฟฟิค จะต้องมีการออกแบบตัวผลงานให้มีความสวยงาม และต้องมีการเตรียมไฟล์ที่ดีก่อนการนำไปพิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์แบบไม่ขาดตกบกพร่อง โดยจะเริ่มอธิบายวิธีการเตรียมไฟล์ก่อนส่งโรงพิมพ์ในส่วนของชิ้นงาน และขอบเขตของชิ้นงานแต่ละชั้นก่อน

1.เส้น Margin (สีฟ้าอ่อน)

คือเส้นไกด์ มีไว้เพื่อให้เราใช้ทำเป็นแนวเขต Safety Area ทำให้ชิ้นงานนั้นมีกรอบเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น โดยภายในกรอบ Margin เวลาเรานำไปพิมพ์ ส่วนที่อยู่ภายในเส้นที่จะไม่ถูกตัดออกหรือมีการตกขอบ เมื่อเวลาที่โรงพิมพ์เขาทำการตัดชิ้นงานหรือเจียนงาน คือที่อยู่ในกรอบนี้จะเป็นส่วนของชิ้นสำคัญทั้งหมดที่เราต้องการพิมพ์ ให้ทำไว้อยู่ในกรอบนี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ตัวอักษร และภาพสำคัญ ต่างๆ โดยการกำหนดเส้น Margin นี้ให้เราทำการกำหนด ให้มีขนาดห่างจากเส้นสีดำเข้ามาข้างใน ไม่ควรที่จะต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร

2.เส้นขอเขตงาน (สีดำ)

เส้นแสดงขอบเขตของชิ้นงาน โดยเราสามารถกำหนดได้ในตอนที่สร้างไฟล์ ก่อนทำชิ้นงาน เป็นขนาดพื้นที่จริง เมื่อเราพิมพ์งานลงบนขนาด

3.เส้น Bleed (สีแดง)

คือเส้นที่กำหนดไว้สำหรับ เผื่อระยะในการตัดตก กำหนดเผื่อเวลาที่พิมพ์งานออกมาแล้วจะได้ไม่ต้องเกิดขอบขาวบนชิ้นงาน ในเวลาที่โรงพิมพ์เขาทำการเจียนงาน เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างที่จะลมไปไม่ได้ในการออกแบบงานพิมพ์ เพราะถ้าหากไม่มีเส้น Bleed เวลาโลกพิมพ์เขาพิมพ์ออกมาแล้วทำการตัดขอบ ชิ้นงานอาจจะถูกตัดออกไปบางส่วนทำให้ดูแล้วไม่สมบูรณ์ จึงควรจะมีการเผื่อพื้นที่ ระยะตัดตก ก่อนนำไฟล์งานไปส่งพิมพ์

วิธีการสร้างหรือตั้งค่าเส้น Bleed ตอนสร้างไฟล์

4-5-2557 23-02-49

ไปที่คำสั่ง File > New

กำหนดเส้น Bleed ทุกด้านที่ 3 มิลลิเมตรเป็นอย่างต่ำ เป็นค่ามาตรฐานทั่วไปของการทำงานพิมพ์ สำหรับส่งโรงพิมพ์ กำหนดสีเป็น CMYK ค่าความละเอียดของจุดสี HIGH 300 ppi

กด OK ก็เป็นอันเสร็จ แล้วจะได้ดังภาพ

4-5-2557 23-03-28

วิธีการนำเส้นไกด์มาใช้งานจากแบบ Rulers

4-5-2557 23-08-07

ไปที่คำสั่ง View > Rules > Show Rulers

ใช้เมาส์คลิกที่เส้น บรรทัด ทดสอบค่าว่าเป็น มิลลิเมตร(mm)หรือไม่

แล้วทำการใช้เมาส์ลากเส้นบรรทัดออกมา ตามมุมต่างๆ ให้ห่างจากเส้นดำ 3-5 มิลลิเมตร (mm)

เมื่อครบทั้ง 4 มุ่ม แล้วให้ทำการคลิกขวาที่เส้นแล้วทำการ Lock Guides

ตรวจสอบไฟล์ก่อนบันทึกงาน

ในการทำงานสิ่งพิมพ์ ถ้าหากว่าตัวชิ้นงาน มีการเกินเส้นขอบเขตงานสีดำออกไป ส่วนนั้นจะถูกตัดทิ้งทั้งหมด เพราะอยู่นอกเหนือขอบเขตชิ้นงาน บางครั้งก็มีการตัดขอบเข้ามาภายในเส้นดำด้วย ในการทำงานเราจึงควรที่จะวางชิ้นงานให้พอดีกับเส้น Bleed สีแดง จึงจะปลอดภัยที่สุด ก่อนการส่งไฟล์ให้โรงพิมพ์

ก่อนทำการส่งไฟล์ให้โรงพิมพ์ เมื่อรำทำการตรวจสอบแล้ว มีอีกสิ่งหนึ่งที่ควรทำ คือการเปลี่ยน text หรือข้อความทุกอย่างในชิ้นงานให้เป็น วัตถุก่อน โดยคลิกที่ text ที่ต้องการ แล้วเลือก Create Outline

4-5-2557 23-10-30

การบันทึกงาน เซฟไฟล์เป็น PDF ก่อนส่งพิมพ์

4-5-2557 23-12-04

ไปที่ File > Save As…

เลือกนามสกุลไฟล์เป็น PDF

ตั้งค่าตามต้องการ

กดปุ่ม Save

4-5-2557 23-12-31

งานพิมพ์คุณภาพที่ตอบโจทย์ความความรวดเร็วได้ตรงใจ

 

งานพิมพ์จำนวนมากที่ตอบสนองความคุ้มค่าในราคาที่เหมาะสม

 

งานพิมพ์คุณภาพด้วยหมึกแท้ ทน ชัด สีสด ตอบสนองได้ทั้งภายในและภายนอก

ใช้แผ่นยางคุณภาพ ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทั้งแบบด้ามธรรมดาและหมึกในตัว