ARTICLES

  การตั้งค่าไฟล์ด้วย Adobe InDesign

Credit:www.snowwhite.co.th

การตั้งค่าไฟล์ด้วย Adobe InDesign

โปรแกรม InDesign เป็นโปรแกรมเดียวที่รองรับทั้งการตั้งค่าระยะขอบ (Margin) และระยะตัดตก (Bleed) ได้โดยตรง เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาใช้ผลิตงานสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะ โดยลูกค้าสามารถกำหนดค่าในการสร้างไฟล์ดังนี้ครับ

1. เปิดโปรแกรม InDesign ไปที่ File -> New แล้วตั้งค่าดังนี้

Width: 101.6 mm (4 นิ้ว)

Height: 152.4 mm (6 นิ้ว)
Margins: ใส่ค่า 3mm ทั้งสี่ช่อง
Bleed: ใส่ค่า 3mm ทั้งสี่ช่อง
InDesign
เมื่อสร้างเอกสารแล้วจะพบว่า​โปรแกรมจะวางเส้นระยะขอบ (เส้นสีฟ้า) และระยะตัดตก (เส้นสีแดง) มาให้เลย ทำให้สะดวกมาก ๆ ในการวางงาน ส่วนพื้นที่สีขาวคืนชิ้นงานจริงขนาด 4x6 นิ้ว
มีเส้น Margin และเส้น Bleed พร้อมใช้งาน
ออกแบบงานกราฟฟิคตามที่อธิบายไปแล้วข้างต้น เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
วางงานตามแนวเส้นให้เหมาะสม

2.4 ตัวอย่างงานที่เว้นระยะ Margin และ Bleed อย่างถูกต้อง

ใบปลิว พื้นหลังสีฟ้าและแถบคาดสีม่วงด้านล่างยึดเลยจากชิ้นงานไปชนระยะตัดตก 3 มม. ส่วนกราฟฟิคและตัวอักษรอยู่ห่างจากขอบงานชิ้นงานเข้ามาอย่างน้อย 3 มม.
 

ตัวอย่างงานที่เว้นระยะถูกต้อง
นามบัตรขนาด 54x89 มม. พื้นหลังสีเดียวกับกระดาษที่ใช้พิมพ์ไม่ต้องยึดชนระยะตัดตก แต่แถบคาดสีม่วงต้องยื่นชนระยะตัดตก ตัวอักษรและโลโก้อยู่ห่างจากขอบชิ้นงานอย่างน้อย 3 มม.
นามบัตร 54x89 มม. 
แผ่นพับขนาด A4 พับสามพื้นหลังสีเดียวกับกระดาษที่ใช้พิมพ์ไม่จำเป็นต้องยึดชนระยะตัดตก แต่ต้องยืดพื้นสีดำและสีม่วงเพื่อไม่ให้เกิดขอบขาวจากการตัดงาน ตัวอักษรและรูปภาพต่าง ๆ ห่างจากขอบงานอย่างน้อย 3 มม. (ตัวอย่างใช้ 5 มม.เพื่อความสวยงาม)
 

งานพิมพ์คุณภาพที่ตอบโจทย์ความความรวดเร็วได้ตรงใจ

 

งานพิมพ์จำนวนมากที่ตอบสนองความคุ้มค่าในราคาที่เหมาะสม

 

งานพิมพ์คุณภาพด้วยหมึกแท้ ทน ชัด สีสด ตอบสนองได้ทั้งภายในและภายนอก

ใช้แผ่นยางคุณภาพ ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทั้งแบบด้ามธรรมดาและหมึกในตัว