PRODUCT

งานพิมพ์คุณภาพที่ตอบโจทย์ความความรวดเร็วได้ตรงใจ

 

งานพิมพ์จำนวนมากที่ตอบสนองความคุ้มค่าในราคาที่เหมาะสม

 

งานพิมพ์คุณภาพด้วยหมึกแท้ ทน ชัด สีสด ตอบสนองได้ทั้งภายในและภายนอก

ใช้แผ่นยางคุณภาพ ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทั้งแบบด้ามธรรมดาและหมึกในตัว

 

งานพิมพ์คุณภาพด้วยหมึกแท้ ทน ชัด สีสด ตอบสนองได้ทั้งภายในและภายนอก

Inkjet Printing

              งานพิมพ์ INKJET ในปัจจุบัน มีหมึกพิมพ์อยู่หลายชนิด ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัสดุที่จะพิมพ์ลงไป หรือจะให้แบ่งเป็น 2 ประเภท คืองานพิมพ์

1. INKJET INDOOR

2. INKJET OUTDOOR

Inkjet Indoor

     Inkjet Indoor เป็นงานติดตั้งภายในอาคารหรือที่ที่ไม่โดนแดดส่อง เน้นรายละเอียดความคมชัดของงาน ความละเอียดสูงถึง1200 Dpi  เหมาะสำหรับงานโฆษณา โปรโมชั่น งานตกแต่งหน้าร้าน นิทรรศการ หรือ เปิดตัวสินค้า หมึกพิมพ์ของเครื่องพิมพ์  Inkjet Indoor ที่ใช้ทั่วไป จะเป็นหมึกน้ำ (Water based)

Inkjet Outdoor

      Inkjet Outdoor เป็นงานติดตั้งภายนอกอาคาร สามารถทนแดด ทนฝนได้ดี ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของหมึกที่เลือกใช้ ปัจจุบันบางบริษัทพัฒนา คุณภาพงานพิมพ์ ความละเอียดได้เทียบเท่างานพิมพ์ Inkjet Indoor เหมาะกับงานป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ขนาดใหญ่ ป้ายบริษัท ห้างร้านต่าง เป็นต้น หมึกพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ Inkjet Outdoor ได้แก่ หมึกโซเว้นท์ (Solvent Ink), หมึกอีโค โซเว้นท์ (ECO Solvent Ink), หมึก ยูวี (UV Ink), หมึกลาเท็กซ์ (Latex Ink)

     งานพิมพ์ inkjet สามารถนำมาสร้างสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ได้มากมายหลายแบบ เช่น ธงญี่ปุ่น (J-FLAG), X-STAND, ROLL UP, BACK DROP, STANDY, BILL BOARD, โปสเตอร์ขนาดใหญ่, ป้ายสัญญาลักษณ์ความปลอดภัย และอีกมากมาย

TEL : 02-7010727
EMAIL: srinakornkarnpim@yahoo.co.th
champsnk@gmail.com